Spotpris el

Spotpriset sätts av NordPool, som den nordiska elbörsen kallas. Det pris som sätts för idag gäller för morgondagen. Spotpris, eller spotmarknadspris, är motsatsen till långa kontrakt. Läs mer om spotpris nedan.

Jämför elpriser här, hitta bästa priset !

I Sverige är nätavgifter för el och elskatter reglerade av staten. Det enda som skiljer de olika bolagen, förutom att de erbjuder el från olika energikällor, är själva priset. Priset sätts dock i regel utifrån det pris som elbörsen NordPool givit vid handen.

Inom elmarknaden skiljer man mellan rörliga, fasta och mixade avtal. Spotpriset omfattar alltså det rörliga avtalet. Att rent generellt säga något om vilket avtal som man ska välja är omöjligt. Det handlar om vilken risk man är villig att ta, samt ifall hushållet klarar av en något ojämn ekonomisk belastning.

I långa loppet är det dock oftast bättre att satsa på spotpris, med rörliga avtal. Men eftersom det är tillgång och efterfrågan som styr prisutvecklingen på spotpriset så går det aldrig riktigt att helt ta bort risken med rörliga avtal.

Även om spotpriset sätts med en dags framförhållning så varierar det dock över dygnets 24 timmar. Du som konsument betalar alltså olika avgifter vid olika tidpunkter på dygnet. Dyrast är priset på el på morgonen, då du duschar, ordnar med frukostbestyren och kanske sätter igång diskmaskinen.

Sedan går priset ner under dagen. Men någon gång på eftermiddagen, och under kvällen så höjs elpriset igen. Om du bestämmer dig för att välja spotpris så tecknar du vanligen ett avtal som löper över ett år i taget.

Men detta avtal ska gå att omförhandla, ifall det skulle vara så att du anser att fastpris är en bättre affär för dig. Hör efter innan du tecknar ett avtal som baserar sig på spotpris vilka regler som gäller vid en eventuell omförhandling.

Om du står i begrepp att förnya ditt elavtal så ska du alltid ägna lite tid åt att jämföra olika elbolag på marknaden. Compricer och Elskling är två tjänster på nätet som är mycket bra. Du fyller snabbt i några uppgifter om var du bor, och vilken typ av avtal som du vill ha. Sedan får du en förteckning över aktörer på marknaden som kan vara av intresse för dig.

Vill du kunna pressa priset på din elräkning ytterligare så finns det en rad olika saker som du kan göra. En bra start är att köpa in en elmätare. På så vis får du en god uppfattning om vilka elektriska apparater i hushållet som drar mest el.