Teckna elavtal

Konkurrensen mellan olika elbolag är stor. Där kan det löna sig att du jämför villkor mellan flera olika bolag innan du tecknar ett elavtal. Innan du tecknar ditt elavtal är det också mycket viktigt att du är medveten om avtalets utformning i detalj.

Jämför elpriser här, hitta bästa priset !

Då du tecknar ett nytt elavtal så är det viktigt att du kontrollerar varifrån elen kommer. Försök i största möjliga mån att satsa på ett elavtal där elen kommer från förnyelsebara energikällor, så som exempelvis vindkraft.

I samband med att du tecknar ett elavtal så ska du också vara införstådd med hur lång tid som avtalet löper över. Satsar du på att teckna elavtal med fast pris så gäller dessa avtal i regel ett år i taget.

Förutom fast avtal, så kan du också välja rörliga och mixade. Väljer du att teckna ett elavtal som är rörligt så baseras det pris som du betalar på den nordiska elbörsen NordPools utveckling.

Detta innebär att du tar en större risk när du tecknar elavtal. Å andra sidan brukar denna typ av elavtal vara billigast i längden. Fundera på vilket avtal som skulle vara bäst för ditt hushålls ekonomi. Det är dock bra att känna till att priset på el varierar, inte bara över året men även över dygnet.

Generellt är elpriset som högst under årets kallaste månader. Under en dag så är priset som högst under morgontimmarna, samt sen eftermiddag och kväll. Skulle du vilja bryta ditt elavtal i förtid så är detta möjligt. Men kom ihåg att du kommer att få betala en straffavgift. I vissa fall kan ditt nya elbolag betala denna avgift åt dig, men då gäller att du tecknar ett nytt avtal med dem som sträcker sig över lång tid.

Om du inte gjort något aktivt val när du tecknade ditt elavtal så betalar du troligtvis ett tillsvidarepris. Det innebär i praktiken att du betala en onödigt hög kostnad för dig el. Detta är i så fall något som du ska ändra på omgående. Hör efter med ditt elbolag om du hur du ska gå tillväga för att teckna ett nytt avtal redan idag.

Oavsett vilket elavtal som du väljer att teckna så ska du vara medveten att de stora besparingarna kan du göra genom att bli mer energismart. Det finns en rad små åtgärder som du kan göra för att kapa kostnaderna rejält.